Accessibility icon

Accessibility Tools

Մեր մասին

Մենք աշխատում ենք բարելավել պատերազմների և աղետների հետևանքով տուժած հայ երիտասարդների ապագան՝ ամեն օր:

Ներառյալ բժիշկների և վիրաբույժների համար

«Հավերժական Ազգ» հիմնադրամի առաքելությունն է վերականգնել պատերազմի հետևանքով տուժած հայ երիտասարդների կյանքը՝ վերականգնողական բուժման միջոցով:

Մենք ձգտում ենք բարելավել առողջապահության չափանիշները Հայաստանում և ստեղծել բժշկության ու վիրաբուժության գերժամանակակից կենտրոն՝ հիվանդների բուժման և կրթության համար:

Մեր նպատակը


Վերականգնել Հայաստանում՝ պատերազմի հետևանքով տուժած թե՛ զինվորական, թե՛ քաղաքացիական անձանց առողջությունը՝ աջակցելով նրանց սոցիալական ինտեգրմանը:


Ստեղծել գերժամանակակից վերականգնողական կենտրոններ և ծառայություններ՝ ապահովելով պատերազմների և աղետների հետևանքով տուժածների` ֆիզիկական, հոգեբանական, ինչպես նաև մասնագիտական վերականգնումը:


Համագործակցելով Հայաստանում և արտերկրում բնակվող մասնագետների ու կազմակերպությունների հետ՝ զարգացնել պատերազմների և աղետների հետևանքով տուժած հայերի համար նախատեսված վերականգնողական առողջապահական ծրագրերը:

Սկզբունքներ

Տուժածների վերականգնման բոլոր փուլերն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում են հիմնադրամի կողմից:

Հիմնադրամը գործում է անկախ որևէ կառավարությունից կամ քաղաքական ազդեցությունից:

Հիմնադրամի գործունեության արդյունավետությունն ապահովվում է տնօրենների խորհրդի և հոգաբարձուների խորհրդի կողմից:

Միացե՛ք մեր կամավորների թիմին

Ծառայությունների կենտրոնացված համակարգ՝ պատերազմի հետևանքով տուժած անձանց համար:

Մեկ գրանցման վայր

Մեկ հեռախոսահամար

Հոգատարության մեկ՝ բարձր չափանիշ

Ներառյալ բժիշկների և վիրաբույժների համար

«Հավերժական Ազգ» 2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են