ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՀԱՅ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՊԱՀՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

VIVA Բարեգործական Հիմնադրամ

ՙՙՀայաստանի Շրջիկ Բժիշկներ՚՚ հասարակական կազմակերպություն

Հայկական Բժշքական Միութիւնը Յիւսիսային Քալիֆորնիոյ

ՙՙՀավերժական Ազգ՚՚ հիմնադրամը համագործակցում է մի շարք մասնագետների, ոչ-առևտրային կազմակերպությունների և բժշկական միությունների հետ ամբողջ աշխարհով, իրականացնելով պատերազմից տուժած հայերին վերականգնողական բժշկական ծառայություններ մատուցելու նպատակը:

Հիմկնադրամի գործընկեր դառնալու համար գրեք մեզ partners@eternalnation.com

Skip to content